ВМРО внася сигнал за изсичане на гори в Павелбанско

Сигнал до директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора Петър Заяков внасят Антон Андонов – член на Изпълнителния комитет на ВМРО и общински съветник в Стара Загора, и общинският председател на партията в Павел баня Николай Марков.Те алармират за случаите на изсичане на гори в района на язовир „Копринка“, който е в границите на „Натура 2000“.Участъкът, където се извършва незаконната сеч, е в района на коритото на река Габровница, между Горно Сахране и Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора. Защитената зона е с код BG0000261 и наименование „Язовир Копринка“. Местността попада в границите на защитена територия и съгласно чл. 122 , ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие се забраняват всякакви дейности по ползването на горите, земите и водните площи, включени в Националната екологична мрежа.Всички територии, включени в състава на „НАТУРА 2000“, представляват значителна част от биологичното разнообразие от защитени и застрашени от изчезване растителни и животински видове. Те са неразделна част от националното богатство на Република България. Именно поради предходното всички компетентни институции в България трябва да налагат необходимия и навременен контрол, що се касае за опазването на реда и ненарушаването на равновесието и хармонията в границите на тези територии.Патриотите от ВМРО настояват за проверка и при установени нарушения Регионалната дирекция да наложи санкции на виновните лица по Закона за биологично разнообразие. Андонов и Марков настояват също така да бъде осигурен ефективен контрол на защитените площи и превенция на всякакви бъдещи нарушения на законодателството в защитените региони по „НАТУРА 2000“.