Смяна на пола

20 транссексуaлни души са поискали от съда да им смени пола по документи от 2001-ва година досега.
Единият от отказите е постановен по иск на жена от Стара Загора. Тя искала да стане мъж по лична карта, но съдът отказва. Делото се оказва решаващо за останалите транссексуални, които след нея решават да сменят пола си.Делото е от 2015 година.В молба да съда старозагорка иска смяна на пола. Тя споделя ,че от 11 годишна започнала да се чувства като мъж. Играела с момчетата футбол, не се подчинявала на правилата в училище, в пубертета още по-силно намразила белезите на женското си тяло. Момчетата я приемали като един от тях. Започнала да говори за себе си в мъжки род и искала и другите около нея да го правят. Изпитвала привличане от женския пол. При всяко ново запознанство се представяла като мъж с мъжко име.Създала семейство от което има дете – , заченато чрез инсеминация от донор”. Детето възприема молителката като свой роден баща, като обръщението към нея е „татко”. През 2014 година се подлага на операция,чрез която премахва женските си белези. Затова моли съда да постанови решение, с което да допусне промяна в имената й , като се удостовери и промяна в Електронния й личен регистрационен картон от „женски” пол в „мъжки”, както и в единния граждански номер, която промяна да се впише в регистрите по гражданско състояние от Община Стара Загора. Съдът отказва с мотива , че биологическите фактори са по-важни за определяне на пола от психологическите. Делото обаче се оказва решаващо за останалите транссексуални, които след нея решават да сменят пола си.