Дават държавни имоти на Община Стара Загора за обезщетяване на собственици в ,,Бедечка“

В най-скоро време ще бъде задействана процедурата по прехвърляне на държавни имоти на Община Стара Загора,за обезщетяване ,собствениците на терени в парк ,,Бедечка,,.Държавните имоти ,са собственост на Министерството на отбраната ,но са с отпаднала необходимост за армията .Те са около 90 декара.За да стартира процедурата по прехвърлянето на Община Стара Загора,от военното министерство са поискали Общината със собствени средства да направи реконструкция на един от казармените райони.Това,според изчисленията на администрацията ще струва около 800 000 лева.Освен това ще трябва да се направи нова ограда на едно от поделенията, нов контролно пропусквателен пункт , преместване на паметници и ремонти на учебни корпуси и асфалтиране на алеи. След което предстои решение на Министерски съвет за прехвърлянето на имотите.С тях ще се обезпечат ,собственици на имоти в парк ,,Бедечка,,Предстои независими оценители да кажат каква е стойността на частните терени ,които ще се отчуждят за парк „Бедечка“.