Националната енергийна камара подкрепя модернизацията и пълната либерализация на електроенергийния пазар

Националната Енергийна Камара, обединява работoдателите – частни инвеститори в енергетиката и представлява над 50% от инсталираните мощности и над 70% от заетите в частния сектор енергетика. Реализираните от нея инвестиции надхвърлят 11 млрд. лв. и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периода 2010г. – 2016г. Членовете на Камарата работят във всички сегменти на електроенергийния сектор – производство, търговия, разпределение и снабдяване, като произвеждат енергия чрез конвенционални и възобновяеми източници. Проблемите на енергийния сектор са им добре известни, като нееднократно са заявявали позиции и са правили конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, прозрачността, либерализацията на пазара и в подкрепа на финансовата стабилност на отрасъла.

В този смисъл подкрепяме усилията на Правителството, насочени към модернизация и пълна либерализация на електроенергийния пазар. Вярваме, че спорните въпроси следва да бъдат обсъждани отговорно, аргументирано и при равнопоставеност на всички участници в процеса. Очакваме по време на българското председателство не дестабилизация и искания за оставки, а последователни усилия за защита интересите на българската енергетика в дискусиите по Четвъртия енергиен пакет, се казва в становището на Камарата, чийто член е и ЕЙ И ЕС.

Етикети: