Проект „Къщата на семейството и общността“ започва да реализира сдружение „Самаряни“

Иновативната идея на този проект е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивно социално поведение.С прилагането на този подход се цели да се спобоства за повишаване на компетентости на трите целеви групи на проекта. Сред основните дейности са стимулиране на ранното детско развитие при децата от 0 до 5 години, подкрепа на родителите и семействата им, както и овластяване и включване на общността. Проектът се реализира в партньорство с община Стара Загора, Кметството в с. Калитиново, Пенсионерският клуб и Народно читалище „Благоразумие-1927“. Общият му бюджет е на стойност 82 530 лева. Източник на финансиране е фондация „Лале“ и фондация „ОАК“ по Програма „Силата на семейството и общността“, като сдружение „Самаряни“ има и собствен принос с около 16 хиляди лева.

Организацията стартира и дарителска инициатива за попълване на фонда на на „Къщата на семейството и общността“, като те се нуждаят от книжки, образователни материали и гри, които са подходящи за ранното детско развитие.