Повече кражби на ток в заможните квартали, отколкото в тези с компактно ромско население

Близо 6 милиона лева са вложени в разпределителната мрежа на област Стара Загора през 2017 година. Те са най-вече в тази със средно напрежение. По този начин тя се развива и се повишава сигурността на захранване.

Всички клиенти в градовете Стара Загора, Казанлък и Раднево са вече с дистанционни електромери, а резултатите от тях са по-нисък технологичен разход, решение при липса на достъп до електромера и висока разкриваемост на манипулации след сигнал от системата. Преди години загубите от посегателства върху мрежата в Стара Загора са възлизали на 13%, а сега те са в пъти по-малко, на нивото на техническите.

Увеличават се клиентските инициативи. В кампанията „Предаваме доброто нататък“ са лакирани дървените повърхности в Аул Багатур и са подменени осветителните тела и ключове в Клиника за дребни животни в Стара Загора. Електроразпределение Юг продължава да е в готовност за бърза реакция при влошени атмосферни условия.

Етикети:, ,