Фотоизложба „Преди всичко България“

Фотографиите, сред които и неизвестни снимки с образа на Цар Борис III, се показват за пръв път благодарение на събирателската дейност на Димитрова, опазила ценните архиви на дядо си Георги Чорбаджийски, брат на Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Снимките от изложбата, на брой повече от 70, са обработени в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък. Значителна част от тях са запечатали образи на български опълченци с характерните им калпаци и униформи. През 2014 г. архивите на Георги Чорбаджийски са проучени от неговата внучка Лилия Димитрова, която издава книгата „България над всичко“. Книгата съдържа документални свидетелства за живота и дейността на подофицерското дружество, подкрепяло не само опазването на паметта за загиналите, но и трудния живот на техните семейства, останали без бащи.

Георги Чорбаджийски получава Кръст за храброст от Балканската война, по време на която го произвеждат в подофицер. По-късно, той става председател на казанлъшкото Дружество на запасните подофицери – „Бузлуджа“. Именно като такъв, Георги Чорбаджийски развива активна дейност в цялата страна. Делегат е национални конгреси, присъства на множество исторически събития, свързани с почитане паметта на загиналите във войните, българи.

Изложбата съдържа снимки от тези негови посещения, както и редица други фотоси запечатали важни моменти от българската история.