Инфо Зона – 8 февруари

– д-р Теньо Тенев – кмет на община Раднево;
– Мариан Димитров – спортист на Стара Загора за 2017 г.