Инфо Зона – 9 февруари 2018 г.

– Снежана Танева – директор на ТГ “Княз Симеон Търновски” Стара Загора;
– Патрисия Желева – млад кмет на Стара Загора.