Инфо Зона с Желязко Динев 16 февруари

1. Дарин Петков – директор на Държавен куклен театър – Стара Загора;
2. Георги Кочеренко – председател на Клуб по спортна стрелба “Августа”.
3. Диана Петрова за представянето на свои книги в Стара Загора.