Окръжна прокуратура-Стара Загора образува досъдебно производство за пране на пари след извършена проверка, възложена от ВКП

По разпореждане на Върховна касационна прокуратура  за извършване на проверки на физически лица, придобили през 2015 г. и 2016 г. недвижими имоти над 500 000 лева, Окръжна прокуратура – Стара Загора е извършила проверка на лицето П.П.. След приключване на проверката с оглед събрани данни за извършено престъпление – пране на пари, Окръжна прокуратура-Стара Загора  е образувала досъдебно производство.

Досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че в периода от 2008 г.  до началото на 2009 г. ,в гр. Стара Загора,  в условията на продължавано престъпление са прикривани произхода и действителните права върху имущество на стойност 700 хиляди евро, за което се е знаело или предполагало, че е придобито от престъпление- престъпление по чл. 253, ал.1 НК

През 2015 г. П.П. е закупил имот, находящ се в гр. Стара Загора– пететажна масивна сграда. Тази сделка с недвижимо имущество е била обект на възложената проверка.  В хода на проверката е установено, че през 1998 г. П.П. бил закупил и имот, находящ се в гр. Стара Загора, с площ 2 декара. През 2008  г. този имот бил обявен за продажба и бил сключен предварителен договор за покупко-продажба. Договорената цена била 2 070 000 евро. По договора П.П. получил 700 000 евро, след което купувачът не платил пълната продажна цена  и договора бил развален. По късно същият имот е бил отчужден и за него П.П. е получил сумите от 197 340 лв. и 236 950 лв.

По делото са възложени извършване на ревизия на физически лица и на юридически лица, назначена е експертиза за установяване на пазарната цена на двата имота  и произхода на средствата за закупуването им.

Наказанието ,  което се предвижда за престъпление по чл. 253, ал.3 от НК е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от три хиляди лева до пет хиляди лева.