Брадато лешоядче се излюпи в Спасителния център на Зелени Балкани

Посредством камерата, поставена в гнездото на птиците в Спасителния център за диви животни е забелязана малка дупка в яйцето. 24 часа по-късно тя така и не се уголемява. Това е ясен знак, за екипа на Центъра, че нещо не е наред.

Под вещите указания на Алекс Лопис от VCF и въпреки риска да бъдат сериозно нападнати от бдителните родители на малкото, екипът влиза в гнездото и взима яйцето. След това, отново под погледа на Алекс, асистира на малкото да излезе от черупката. Оказва се, че положението на тялото му е такова, че е имало, наистина, малък шанс да се справи само. Последвал кратък тоалет и претегляне, след което било оставено да си почива цяла нощ в инкубаторите на Центъра.

В гнездото, под вещите грижи на родителите е останало второто яйце. То трябва да се излюпи най-късно след 8 дни. Тогава, ако всичко е наред, ще е негов ред да посети инкубаторите, а по-големичкото и вече позаякнало, ще се върне при родителите.

Това е третото люпило и четвъртото малко на двойката, която миналата година, отново не без помощта на екипа на Спасителния център и Алекс Лопис, отгледа едно малко, а през 2016 година, когато беше и първата година в която птиците се размножиха, малките бяха две.