Изложба „ Пътят на свободата от Шипка до Сан Стефано“ откри НПМ „ Шипка – Бузлуджа“

Изложбата „ Пътят на свободата от Шипка до Сан Стефано“ проследява поредицата от събития след отбраната на Шипченския проход до подписването на Санстефанския мирен договор. Тя е своеобразно продължение на тази, която бе организирана по повод 140-годишнината от Шипченската епопея. Освен таблата, в изложбата са включени и живописни платна, много движими ценности, които се съхраняват във фонда на НПМ „ Шипка – Бузлуджа „.

По повод годишнината НПМ „ Шипка – Бузлуджа“ преиздаде за трети път свой пътеводител, който ще бъде пуснат в продажба в деня на националния празник – Трети март. Той има изцяло нова визия, текстът е преработен и допълнен, изцяло са обновени и фотографиите, които онагледяват парка. Има и карта на самата разстановка в района на връх Шипка.