Директна линия 6 март – Гост Иванка Сотирова – зам.-кмет на община Стара Загора