„Заедно можем повече“

Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ организира за десети пореден път кампанията си „Заедно можем повече“. Тя е насочена към развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители.

28 деца с направление от Отдел „Закрила на детето“ посещават Център „Алтернатива“ – безплатна услуга като делегиранта от държавата дейност. Програмите, по коите се работи са за ранна интервенция, социална рехабилитация, социализация и интеграция на децата, работа с родителите и развиване на подкрепяща среда.

В рамките на тазгодишната инициатива са предвидени конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел“, конкурс за есе или снимка на родители и приятели на Центъра, на тема „Израстваме заедно“, инициативи пред студенти от Тракийски университет, ден на открити врати и срещи с ръководството на Областна администрация и Община Стара Загора.