Родители предлагат стимулиране на семейства с две деца

Група родители От Стара Загора, обединили се със социалната мрежа, ще предложат общината да подпомогне български семейства за раждане и отглеждане на деца. Предложението е част от борбата срещу демографската криза в страната. Според родителите общината трябва да поема отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията. Експертите очакват демографската криза в България да се засили и населението на България да спадне под 7 милиона души още през 2020 година. Затова родителите предлагат община Стара Загора да стимулира отглеждането на две деца в семейството, като осигури финансова помощ за първо дете -500 лева и за второ хиляда, и за всяко за трето, и всяко следващо дете по 100 лева. Шест са изискванията, на които трябва да отговарят българските семейства. Първото от тях е да са пълнолетни граждани, да имат завършено средно образование, да са сключили граждански брак, да имат пет години уседналост в Стара Загора и поне единият от родителите да работи в старозагорска фирма. Освен това да нямат задължение към общината и държавата.  Родителите се надяват предложението им да срещне подкрепа в лицето на кмета и общинския съвет на Стара Загора.

Етикети: