Инфо Зона 13 март

– Трябва ли да има промени в Закона за неизбежната самоотбрана – дискусия в студиото с Десислава Петкова и Мирослав Милчев;
– СНЦ „Академия на успеха“ организира младежки екофорум;