Инфо Зона 14 март

– Пламен Йорданов – обл.координатор на ГЕРБ Стара Загора;
– Весела Марева – управител на ММЦ Стара Загора