Започва вторият транш от раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), по План 2016, Българският Червен кръст започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 12 267 нуждаещи се от 188 населени места в област Стара Загора.

Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:

Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016г.;

майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към м. октомври 2016 г.;

лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), за учебната 2016/2017г.;

лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД), към м.октомври 2016 г.;

лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение, към м.октомври 2016 г.

Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв., към м. февруари 2017 г.

Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на областната организация на БЧК във всяка общишна от областта. Ще бъдат разкрити общо 14 временни пункта за раздаване, от които 3 мобилни.

Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

ГРАФИК

за раздаване на хранителни продукти за втори транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от “Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица

по ред

Временни пунктове
населено място

Адрес на временните пунктове

Период на раздаване
начална и крайна дата на раздаване

Работно време на временния пункт

Област Област Стара Загора  

     

1

Братя Даскалови пл.”Септемврийци” № 64, Младежки център 15.03. – 30.03.2018г. 09:00-12:00 и 13:00-16:00 часа паралелно по села по отделен график

2

Гурково Гр. Гурково, ул. “Шести септември ” № 1 20.03. – 29.03.2018г. 10:00-12:30 и 13:30-15:30 часа паралелно по села по отделен график

3

Гълъбово ул.”Цар Симеон Велики” № 53 29.03. – 20.04.2018г. 09:00-12:00 и 13:00-16:00 часа паралелно по села по отделен график

4

Казанлък жк „Изток” бл.1,общ. Клуб “Кап. Петко Войвода” 03.04. – 26.04.2018г. 16:30-19:30 часа паралелно по села по отделен график

5

Мъглиж ул. Гео Милев № 12 – пенсионерски клуб 26.03. – 16.04.2018г. 10:00-14:00 часа паралелно по села по отделен график

6

Николаево

Здравен дом; ул.”Оборище” №26; ет. 1

19.03. – 30.03.2018г. 08:30-12:30 и 13:00-15:30 часа паралелно по села по отделен график

7

Опан по села – мобилен 29.03. – 17.04.2018г. 08:30-12:00 и 13:00-16:00 часа  

8

Павел баня ул.”Христо Ботев” № 8 23.03. – 13.04.2018г. 09:00-12:00 и 13:00-16:00 часа паралелно по села по отделен график

9

Раднево ул.”Митьо Станев” № 4 А 24.04. – 27.04.2018г. – по села;

02.05.- 04.05.2018г. – за града

08:00-15:00 часа – по села; 14:00-17:00 часа – за града

по села – по отделен график

10

Стара Загора – град ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 74 13.04. – 04.05.2018г. 09:00 – 13:00 часа  

11

Стара Загора – села по кметства по села 16.04. – 04.05.2018г. 09:00 – 16:00 часа  

12

Чирпан – град ул.”Георги Димитров” № 43 16.04. – 04.05.2018г. 13:00 – 16:00 часа  

13

Чирпан – села по села – мобилен 02.04. – 20.04.2018г. 09:00 – 15:00 часа