Взимат нови проби от водата в село Казанка

В село Казанка са силно притеснени заради новината за наднормено количество уран в два от водните каптажи.Там след анализи в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките в София бе открито наличието на естествен уран.Взети са нови проби от двата водоизточника на старозагорското село Казанка. Те ще бъдат изпратени за нови изследвания в Националния център по радиобиология. Дотогава остава в сила забраната за пиене и готвене с водата в селото, която се оказа, че съдържа естествен уран над нормата.,,Само казаха може да се къпе и да се пере с тая вода, за друго не ставала. Просто не знам от какво дойде този уран”,,-опасява се Танка Иванова. Хората не могат да си обяснат откъде е уранът във водата им,но имат свои предположения.,,Смятам, че е от военните. Нямам друго обяснение. Дано да не съм права, ама няма от къде другаде да дойде този уран. Водоемите ни са под военните, там наклонът е голям и смятам, че е влязла подпочвена вода от полигона и е влязла във водоема. Аз така си го обяснявам, но доколко е вярно, не зная”-казва кметския наместник Елка Михайлова.До второ нареждане снабдяването за питейни нужди и готвене на хората в Казанка ще става с водоноски.