Инфо Зона 20 март – гост Герасим Дишлиев – Геро

Актьорът мим разказва за последните си проекти.