Инфо Зона 20 март – гост Михаил Михайлов

Коментар на областния координатор на ПП Атака по актуални теми.