Инфо Зона 20 март – гост Пламен Русев

Кога, как и защо Стара Загора ще се превърне в официален „Център на Вселената“?