Нови цени за пътуване в градския транспорт за учащи и пенсионери

Нови цени на картите за автобусен и тролейбусен транспорт за учащи и пенсионери предлага кметът Живко Тодоров.Те ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Общинския съвет .Кметът предлага всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора,да ползват абонаментна карта за пътуване по цяла градска мрежа на стойност: – за един месец – 10,00 лв.; – за три месеца – 30,00 лв. Правото на пътуване се доказва след представяне на документ.Градоначалникът ще поиска от ,,местния парламент всички пенсионери , с постоянен адрес в Стара Загора да ползват месечна абонаментна карта за пътуване на стойност: – за една линия– 15,00 лв.; – за цяла градска мрежа – 26,00 лв. За лица с трайни увреждания над 71 % намалена работоспособност, с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора, с размер на пенсията до 320 лв., предложението е да ползват месечна абонаментна карта за пътуване по една линия по избор на стойност – 15,00 лв. Пенсионерите, живущи в селата, да ползват месечна абонаментна карта за пътуване с 50% намаление от стойността на редовната цена на месечната абонаментна карта от съответното населено място до гр. Стара Загора и обратно-предлага още Живко Тодоров.