Лекция по финансова култура инициира за учениците общественият посредник на Казанлък

Часът бе проведен с ученици от 10 в клас на гимназията, обучаващи се в специалността „ Организация на обслужването в хотелиерството“. Гост – лектор бе Димитър Червенков – мениджър на финансов център на една от банковите институции в Казанлък. По време на лекцията пред младите хора бяха представени и разисквани теми, сред които банките – начин на функциониране, политика към млади клиенти и услуги ползвани от тях, механизъм на откриване на банкова сметка, как младите хора да планират личния си бюджет и др. Представени бяха и възможностите за кредитиране на студенти и докторанти.

 

Лекциите по финансова култура ще продължат и през следващите месеци в други учебни заведения в Казанлък. Те ще бъдат водени от местни банкери, като продължение на проведените в няколко училища преди година лекции по правна култура, гражданско образование и часове по родолюбие.
По инициатива на обществения посредник веднъж месечно в Казанлък ще бъде организирано и изнесено бюро за правна помощ, което е част от открития в края на лятото Консултантски правен център в Стара Загора.