Донка Симеонова, БСП: Нужни са ясни правила за признаване на образованието от европейски училища

Да има електронен обмен на информация за образователната система  във всяка една  държава в ЕС, включващ документите за завършен клас, за образователна степен, справки за изучаваните учебни предмети с хорариума на часовете или за приравняване на поставените оценки, това коментираха учители с депутата от „БСП за България“ Донка Симеонова в Казанлък. По думите им това е изключително важно за  училищата, които трябва да приложат реда за признаване на образование по документи, издадени от учебно заведение от чужда държава.

„МОН трябва да има политика в рамките на  българското европредседателство за създаването на механизъм за обмен на информация и проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни. Въвеждането му би улеснило включването в нашето образование  завърналите се от чужбина ученици“, каза Симеонова. Тя постави на парламентарен контрол темата с няколко въпроса към министъра на образованието, тъй като при завръщането си в родината и родителите все по-често срещат сериозни пречки за включване отново  на децата в българската образователна система. Въпреки регламентираните условия на МОН  и служители от РУО се затрудняват да приложат реда за приравняване, допълни депутатът. Тя представи в парламента и предложенията на колегите си за  синхронизацията  на институциите. От отговора на министъра в пленарна зала стана ясно, че ще се създаде такава система между европейските страни, както и за промяна механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на децата в училище за подробно проследяване и за промяна в Наредбата за висшите училища. Статистиката сочи, че липсва информация за това колко от децата, които напускат България, продължават или не своето образование. За някои от тях няма информация дали са се установили зад граница трайно, или са на сезонна работа с родителите си.