Две старозагорски фирми с 2 лв. капитал блокираха пътни ремонти за милиони

Едната обществената поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност над 44 000 000 лв. е за рехабилитация на отсечки в областите Смолян, Кърджали и Благоевград. Жалба срещу нея подава на 4 януари тази година старозагорската фирма „Пътна маркировка“ ЕООД, която е с 2 лв. капитал. Тя е еднолична собственост на Живко Жеков от Стара Загора. Регистрирана е през август 2016 г. с „офис“ в жилищен апартамент. Дейността е пътна маркировка и търговия, а не пътно строителство.Дружеството няма никаква дейност, след като досега не е публикувало и един годишен финансов отчет. Няма регистрация в Камарата на строителите, което да я направи пълноправен състезател за строителен обект в съответната категория. Справка в Агенцията за обществени поръчки показва, че досега не е изпълнявала каквато и да е обществена поръчка.Старозагорската фирма е подала жалба до Комисията за защита на конкуренция (КЗК) срещу решение на шефа на АПИ да открие процедура за възлагане с искане за временна мярка „спиране на процедурата“. КЗК отказа да образува производство и от АПИ удължиха до 27 февруари т.г. срока за подаване и отваряне на офертите за избор на изпълнител.До този момент обаче спряната процедура не е рестартирана, защото ден след обявлението на Агенцията последва втора жалба с искане за временна мярка “спиране на процедурата”. Този път от съдружници от Стара Загора и Чирпан. Фирма „Зара брокер“ ООД е собственост на Станимир Каратанев от Чирпан и 48-годишния Димчо Димов от Стара Загора, които са влезли с по 1 лв. капитал и са я регистрирали на 12 септември 2016 г.В Търговския регистър дружеството е вписано със застрахователна дейност. Адресът на „офиса“ е в старозагорски апартамент. Двете жалващи се фирми са недопустими да участват в процедурата, но според Закона за обществените поръчки имат право да обжалват и да спират процедури за възлагане .