Стара Загора ще има бърза връзка с автомагистрала,, Тракия“ в края на 2019 година

Министър Нанков съобщи,че в инвестиционните намерения на Агенция „Пътна инфраструктура“ не е заложено изграждането на нова връзка за град Стара Загора с автомагистрала „Тракия“. За съществуващата отсечка от републикански път 1.5 между град Стара Загора и автомагистрала „Тракия“ с дължина около 5 км, която в момента е най-пряката връзка на града с магистралното трасе, е разработен наличен технически проект през 2008 г. Проектът предвижда удвояване на съществуващо трасе на път 1.5 с цел постигане на габарит Г-20 или по две ленти за движение в посока, разделителна ивица по средата и два банкета от двете страни. Предвижда се и реконструкция на засегнатите инженерни мрежи.
От 2013 г. със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за участъка е одобрен подробен устройствен план на трасето, а през 2014 г. са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, засягащи придвижването на подробния устройствен парцеларен план. Определените суми за обезщетение на поземлените имоти са предвидени по сметката на областния управител на област Стара Загора и АПИ е придобила собственост по части от имотите.В момента се извършва актуализиране на изготвения работен проект през 2008 г.По предварителна оценка реализацията на обекта ще струва 25 млн. лв. с включен данък добавена стойност.
Предстои да бъде издадено строително разрешение за обекта ,който през 2019 г. ще бъде включен в бюджетната програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ за реализация.