Инфо Зона – гост Николай Александров – обл. председател на СДС