Отчитат все по-ниска безработица в Стара Загора

През месец февруари 2018г. в област Стара Загора на работа са постъпили 774 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 684 лица, по програми и мерки за заетост са постъпили на работа 33 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 57.

185 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 246 са от групата на специалистите и 343 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 138 лица, със средно 399 и с основно и по-ниско 237 лица.

През м. февруари в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 679 свободни работни места.

Към 28 февруари 2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от областСтара Загора е 7 383, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 199 души, а в сравнение с м. февруари 2017г. регистрираните безработни са с 1 753 по-малко /от 9 136 на 7 383/.

С най-ниско равнище на безработица са общините: Стара Загора – 3,0% и Казанлък – 3,5%, а с най-високо – община Николаево – 35,2% и община Братя Даскалови – 32,9%.