Нова Наредба 9 гласува Общинският съвет в Казанлък

Новата наредба въвежда нови електронни услуги, които ще бъдат предоставяни от Община Казанлък за учебната 2018/ 2019 година – за прием на децата в детските градини. В нея са регламентирани дейностите по електронния прием. По време на обсъждането бяха направени промени в точкуването по отделните критерии за прием на деца в градините.

От 4 април 2018 г. до 16 април 2018 г., включително родителите ще могат да подават и онлайн заявления за първо класиране. Резултатите ще бъдат обявени на 19 април, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 20 до 27 април, включително. Родителите, които нямат възможност да подадат по електронен път заявленията за своите деца, ще могат да направят това в желаната от тях детска градина, където документите също ще бъдат въведени по електронен път в сайта и ще участват в класирането.

По отношение на приема в училищата кметът Галина Стоянова поясни, че за новата учебна година той ще бъде съобразен с Наредба 10 на Министерство на образованието

Със заповед на кмета на община Казанлък от 19 февруари 2018 година е утвърдена Система за прием в първи клас за училищата в Казанлък, а със заповед от 28 февруари са утвърдени административните райони за обхват на учениците към всяко училище, според нормативните изисквания.