Общинският съвет даде съгласие за регистрация на „Индустриална зона Загоре“ ЕАД

Общинският съвет на Стара Загора гласува с 41 гласа „за“ – регистрацията на „Индустриална зона Загоре“ ЕАД. „Изграждането на нова, съвременна, модерна и функционираща индустриална зона е от изключително значение за целия регион, защото води след себе си привличане на инвестиции, увеличаване на броя на работните места и повишаване на жизнения стандарт“, мотивираха се от общинска администрация. Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите, в който влизат Радослав Танев, Стефан Шоселов и Румяна Грозева, които имат срок на управление от 3 години. Капиталът на дружеството е близо 5 млн. лева.