Инфо Зона 30 март – гост Пенка Ялъмова – председател на СНЦ „Диабет“ Стара Загора