От днес започва ремонтът на 9 км от второкласния път Стара Загора – Раднево – в участъка на област Сливен.

Проектът се финансира от европейска програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и е част от основния ремонт на пътя Стара Загора – Раднево. Това заявиха от пресцентъра на Пътната агенция.
През октомври миналата година по ОПРР държавата стартира основния ремонт на 30 км от пътя Стара Загора – Раднево. Срокът за изпълнение на двата проекта е 15 месеца и струва около 20 млн. лв. Целта му е да възстанови и подобри транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло и да подобри отводняването на пътя.
Проектираният пътен участък е част от Републиканската пътна мрежа – втори клас № 57 и е с голямо стопанско значение. Обслужва територията на ТЕЦ “Марица – Изток”. Общата дължина на трасето след оптимизацията на пътната ос е 38 919 м. Габаритите са съобразени със съществуващото положение на пътя и са със ширини, кратни на 0.25 м, като участъците с постоянен габарит са с минимална дължина равна на два пъти проектната скорост. Всички предложени уширения ще се изпълняват за сметка на банкетите и прилежащите транспортни територии, съгласно изискванията на заданието – без допълнителни отчуждения.Изпълнител на лот 1б е ДЗЗД „Пътно поддържане – 2000“.