От днес стартира новата електронна услуга за прием в детските градини в Казанлък

От 4 април стартира новата електронна услуга на Община Казанлък за прием на деца в детските градини.

Освен за местата в първа група (3-годишни) ще може да се кандидатства и за свободните места в останалите групи на детските градини на https://dg.kazanlak.bg. Съгласно графика на дейностите, от 4 април 2018 г. до 16 април 2018 г., включително родителите ще могат да подават заявления за първо класиране и онлайн на https://dg.kazanlak.bg . Резултатите ще бъдат обявени на 19 април, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 20 до 27 април, включително.

От месец април до края на годината, включително месец декември, системата ще бъде отваряна за кандидатстване и ще се виждат всички свободни места към дадения момент. Пълният график за прием в детските градини може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели” – „Хуманитарни политики” – „Образование” – „Детски градини”, както и на https://dg.kazanlak.bg.

Напомняме, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на окончателното класиране.

За родителите, които нямат достъп до интернет, директорите на детските градини са създали необходимата организация за подаване на заявления на място.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детските градини, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер.Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.