ВМРО ще защитава градските паркове от незаконна сеч

Патриотите настояват за промени в Наказателния кодекс, които да криминализират негативната практика, която засяга и старозагорското Аязмо
.Според ВМРО и представителите в местната власт криминализирането на сечта в парковете в урбанизираните територии е твърда мярка и израз на воля да се ограничи и заличи това явление. Основният аргумент на Патриотите е, че системността на тези явления и щетите, които нанасят на зелената система, са с висока обществена опасност и единственият начин е криминализирането им, за да могат полицията и прокуратурата ефективно да погнат бракониерстващите.
В мотивите към законопроекта за изменение е записано, че се предлага допълнението в чл. 235 с оглед на обществените необходимости, обществените очаквания, вземайки предвид, че ЗУТ и общинските наредби дават привилегирован статут на зелената система, т.е. тя е с особено важно значение и следва защитата й да бъде комплексна. Посочени са и значителните разходи за изграждане и поддръжка на парковете, които общините отделят ежегодно, както и значителният времеви период, който е необходим, за да израснат дърветата и да се създаде един парк в завършен вид.
Очаква се промените да влязат в сила до началото на следващия зимен отоплителен сезон.