Инфо Зона 11 април – Олга Клисурова от СНЦ “Пътуващите книги на Стара Загора”