Инфо Зона 11 април – Олга Клисурова от СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“