Инфо Зона 19 април – собствениците на цирк “Арлекино” Димитър и Сара Миков