Инфо Зона 19 април – собствениците на цирк „Арлекино“ Димитър и Сара Миков