Старозагорец е предложен за член на Комисията по енергийно и водно регулиране

Едвен Николов е номинация на Искрен Веселинов, Александър Сиди и Юлиан Ангелов от ВМРО. Той е завършил „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Започва кариерата си през 1998 г. като данъчен ревизор в Стара Загора. От 2001 г. до 2005 г. е бил главен счетоводител в ТЕЦ „Марица-изток 3“. Участвал е в прехвърлянето на активите й към компанията „Енергийна компания Марица-изток 3“, в която участие по онова време освен НЕК имаха американската „Ентърджи“ и италианската „Енел“. През 2010-2012 г. е бил ръководител „Вътрешен одит и контрол“ в НЕК, а от 2013 г. е развивал собствен бизнес. Предвид биографията му е логично, че той е предложен да отговаря за сектор „Енергетика“.Николов е сред двете нови имена сред общо петте предложения за попълване на състава на енергийния регулатор