Екологичен проект спечели ДГ №10 „Светлина“

Проектът на ДГ№10 „Светлина“ е единственият проект на детска градина от Стара Загора, одобрен за финансиране по Кампания „За чиста околна среда“ в конкурса „Обичам природата и аз участвам – 2018 г на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) . С до 5000 лв. ще бъдат финансирани 242 проекта от 1013, подадени от училища и детски комплекси и детски градини. /Комисия е разгледала постъпилите 461 проекта на детски градини и е предложила да бъдат финансирани 132 проекта, сред които е и проектът на „Светлина“/

Общо всичко 474 проекта от цялата страна ще бъдат финансирани . Общини и кметства кандидатстваха с 907 проекта и от тях са одобрени 232 предложения, които ще получат финансиране до 10 000 лв.

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за поредна година проведоха конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда”. Тази година ще бъдат разпредели до 3 500 000 лв., одобрени от Управителния съвет на ПУДООС за провеждане на Националния конкурс „Чиста околна среда” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”. Основните дейности, към които ще са насочени утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и пр. Проектите на училища и детски градини са за създаване на еко кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и образователни материали, свързани с предмета на кампанията.