Остават 5 дни до крайния срок за подаване на годишната данъчна декларация

Остават 5 дни до крайния срок, 30 април за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 50 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Най-лесно това може да стане по електронен път, 16 271 бр. декларации вече са подадени в офисът на НАП гр. Стара Загора, 4 819 от тях с персонален идентификационен код /ПИК/ издаван от НАП и 2 765 бр. с електронен подпис.

НАП напомня за възможността, данъчните декларации да бъдат попълнени чрез електронна форма с баркод. Попълването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход, внесените осигурителни вноски и ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“.

Годишната декларация за облагане на доходите с баркод е публикувана на интернет страницата на НАП http://nap.bg/, раздел „За гражданите“ в рубрика „Документи – данъци“.

Декларациите от физически лица могат да бъдат подадени по пощата или на място в определени пощенски станции, в офис на НАП или по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/, или с електронен подпис.