За трета поредна година се проведе Ден на кариерата в Тракийски университет.

Тракийският университет отвори врати за представители на фирми и организации, потенциални работодатели, които запознаха студентите с перспективата за тяхното професионално реализиране, за провеждане на стажове и практики.
В Деня на кариерата  взеха участие  15 национални и регионални представители на фирми и бизнес организации.
Денят на кариерата е поредната проява на Тракийски университет, за осигуряване на ежегодни срещи на бизнеса със студентите на територията на самия университет.
Събитието беше открито от ректора на Тракийски университет проф. Иван Въшин. С кратко приветствие към представителите на фирмите и присъстващите студенти, преподаватели и служители, проф. Въшин подчерта, че Денят на кариерата е израз на стремежа на ръководството на университета да продължи, да поддържа и задълбочава контактите  с  работодателите.
Студентите имаха възможност да разговарят персонално с представителите на фирмите, да разгледат представените материали и да зададат интересуващите ги въпроси.