Представиха „Бележник 2018“ в Стара Загора

През 2018 г. Националната мрежа за децата за седми пореден път представи доклада „Бележник: 2018“. Той обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 конкретни ангажимента, поети в различни програми, стратегии и планове. Наред с експертния доклад, за втора поредна година бе представен и докладът „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“, който обобщава мнението на близо 600 деца и възрастни и как те преживяват изпълнението на държавните ангажименти.

Представянето се проведе на 9 места едновременно в цялата страна. В Стара Загора това се случи в сградата на Областна администрация, под патронажа на заместник областния управител Петя Чакърова. „Това представяне е изключително важно, защото имаме възможност да си направим равносметка за това, на какъв етап е стигнала грижата за децата в Република България, от страна на държавата и неправителствените организации“ , каза тя по време на официалното откриване на форума.

Сдружение „Свят без граници“ е регионален координатор на Националната мрежа за децата. Тя представлява обединение на 150 граждански организации и съмишленици, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Това, което ги обединява, са насърчаването, защитата и спазването на правата на детето. Те вярват, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата. Организацията работи за общество, в което всяко дете има семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие.   Ганчо Илиев, председател на УС на сдружение „Свят без граници“ анонсира областите, които са включени в доклада. Той подчерта, че подкрепя издаването на регионален бележник, тъй като оценките в национален мащаб не са релевантни на случващото се по региони и Стара Загора е пример за това.

Областите „Общи принципи по КООНПД“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“ бяха представени от председателя на Сдружение „Инициатива за развитие- Кърджали Росица Средкова, изпълнителния директор на сдружение „Бъдеще за децата“ Мария Гинева, изпълнителния директор на сдружение „Самаряни“, гр. Стара Загора Димо Димов и експертът на сдружение „Свят без граници“ Стефан Евтимов.

На срещата присъстваха обществения посредник на Стара Загора Надежда Чакърова – Николова, началникът на РУО – Стара Загора Татяна Димитрова, представители на община Стара Загора, дирекция „Социално подпомагане“, РЗИ – Стара Загора, МКБППМН, Международния младежки център, директори на ДДЛРГ и ЦНСТ в областта и представители на НПО сектора.