Галина Стоянова отговори на съветника Пламен Караджов за хижа „ Бедек“

С Решение 210 от 30 юли 2016 година Общинският съвет в Казанлък е дал съгласието си за безвзмездно придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, представляващ учебна база „ Младост“ с площ 3 994 квадратни метра, в землището на село Енина в местността „ Бедек“, стопанисвано от ПГ по лека промишленост и туризъм. В тази връзка общинският съветник Пламен Караджов отправи питане към кмета Галина Стоянова – какви действия са предприети от страна на Община Казанлък за изпълнение на решението и на какъв етап е процедурата за предостовяне на обекта.

Кметът Галина Стоянова в отговора си поясни, че от 2016 година до сега текат преписки с Министерство на образованието и Министерство на регионалното развитие.

Кметът Галина Стоянова бе категорична, че кореспонденцията на Община Казанлък винаги е била в потвърждение на решението на Общинския съвет да бъде придобит имота в собственост. Такова не е получено.