Изнесена приемна

Общинския Омбудсман на Стара Загора организира изнесена приемна за гражданите на селата Хрищени и Преславен съвместно с Председателя на Обс Стара Загора и Секретаря на община Стара Загора.

С посредничеството на г-жа Надежда Чакърова-Николова – обществен посредник на територията на община Стара Загора  на 10.05.2018г.- четвъртък
ще се проведе съвместна приемна с Председателя на ОбС г-н Таньо Брайков и Секретаря на Община Стара Загора г-н Делян Иванов, изнесена по места:

село Хрищени – от 10,00-11,30 часа в Кметство с. Хрищени

село Преславен – от 12,00-13,00 часа в Кметство с. Преславен.

На изнесените съвместни приемни заинтересованите граждани ще имат възможност пряко да получат информация и да поставят въпроси, свързани с дейността на Общински съвет и общинска администрация и области в ресора на работа и правомощията на Председателя на ОбС, Секретаря на общината и общинския Омбудсман.