За трета поредна година служители на ЕЙ И ЕС България взеха участие в инициативата за почистване на гр. Гълъбово

Повече от 30 служители на ЕЙ И ЕС България взеха участие в ежегодната инициатива на Община
Гълъбово за почистване на местността „Хайдушкото кладенче“, в близост до града. Кампанията е по
повод Международния ден на Земята – 22 април, с мото насочено към климатичните промени.

И тази година доброволното участие в кампанията обедини усилията на много служители от
различни компании в региона, чиито брой надхвърли 100, и с общите им усилия бяха събрани над
2,5 тона боклук. Местността „Хайдушко кладенче“ е популярна дестинация за разходка и отдих на
местните жители. Това наложи инициативата да се прилага ежегодно в защита на природата и като
част от грижата ни към нея, там където живеем, работим и инвестираме. Активно участие в
кампанията взеха и представители на мениджмънта на ЕЙ И ЕС България, сред които Тодор
Бележков, директор „Експлоатация“, Мариана Геренова, ръководител „Инженеринг“, Петър Тонев
Петров, ръководител Отдел СДО и др.

Като част от корпоративната социална отговорност на ЕЙ И ЕС България, служителите на компанията
са ангажирани с широк кръг социални, икономически и екологични инициативи, чрез които се
стремят да подобряват качеството на живот на общностите в региона, в който работят, и за пореден
път дадоха един добър пример за това.