Служител на,/или/ ,,Пътстрой ,, блокира обществени поръчки за ремонт на пътища за милиони

Двама „застрахователи“ – един от Стара Загора и един от Чирпан блокираха на 23 февруари току-що разблокирана обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), на обща стойност 44 363 981 лв. Тя е за рехабилитация на отсечки в територията на областите Смолян, Кърджали и Благоевград. Фирма „Зара брокер“ е дружество с ограничена отговорност (ООД). Съдружниците в нея (32-годшният Станимир Каратанев от Чирпан и 48-годишният Димчо Димов от Стара Загора) са влезли с по 1 лв. капитал и са я регистрирали на 12 септември 2016 г. В Търговския регистър Дружеството е вписано със застрахователна дейност. Адресът на „офиса“ е в старозагорски апартамент на улица ,,Изгрев,, 49,вход Б.Там са регистрирани 12 фирми ,чийто управител е Димов .За него се знае ,че е работник на фирма ,,Пътстрой“. На 19 февруари тази година  Димчо Димов регистрира още 11 фирми, а въпросната,,Пътстрой,, е в дъното да бъдат блокирани 9 млн. лв. на община Стара Загора  заради съдебен спор между общината и изпълнителя на проект за ремонтни работи в най-големия старозагорски квартал „Железник“ . Само седмица след като частното дружество завежда дело срещу Общината, „изниква“ и цесия с друга фирма-,,Дедакс,, .Любопитен факт е ,че тя е връчена на Община Стара Загора от служителят на ,,Пътстрой ,, -Димчо Генев Димов .Впоследствие ,той става съдружник в Зара Брокер и започва обжалване на  обществени поръчки за ремонт на пътища.По закон заинтересовано е всяко лице, „което има или е имало интерес от получаването на общества поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение“.Така се образуват и въпросните кухи фирми, чиято дейност е единствено и само блокиране на поръчки. Сценарият е един и същ, а именно – жалба в КЗК и спиране на изпълнението на поръчката. Следва отказа от институцията и дело във ВАС, на което обаче не се плаща задължителна вноска. Така жалбата е отхвърлена, но щетите са нанесени – поръчката е спряна за немалък период от време. Това, което обаче може да обобщим е, че „Зара брокер“ ЕООД – Стара Загора. ,със своите 2 лева капитал и 7 жалби  е стопирала поръчки за над 60 млн. лева.