Стартира общинска програма „Младежки общински патрул“

Програмата е насочена към младежи от 15 до 29 години, които живеят и/или учат на територията на община Казанлък. Младите момичета и момчета ще участват в облагородяването, почистването и опазването на общинско имущество и зелени площи на територията на град Казанлък.

Желаещите да кандидатстват трябва да подадат заявление по образец и подкрепящо писмо от учебното заведение или настоящото работно място. Срокът за подаване на заявленията е до 17:30 часа на 30.05.2018г., сряда. Работата по програмата ще продължи до края на месец октомври, като всички необходими материали ще бъдат осигурени от Община Казанлък.

Новата инициатива цели да поощри млади момичета и момчета към опазването на общинската собственост и нейното стопанисване, за да бъдат възпитавани подрастващите в отговорно отношение към обектите, за които се грижи Община Казанлък.