Награждават победители в младежки конкурси в Стара Загора