Повече от 10 компании проявяват интерес към включване в Индустриална зона Загоре